بررسی مفهوم ارده 2
59 بازدید
نوع اثر: لوح فشرده
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی
سخنرانی استاد معمار منتظرین با موضوع بررسی مفهوم اراده بخش دوم