زیارت چیست ؟ بخش اول
90 بازدید
محل ارائه: سمعی بصری مسجد رضوی
نوع اثر: لوح فشرده
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی
سخنرانی زیبا از استاد معمار منتظرین با عنوان زیارت چیست؟