فضائل مشترک امام حسین با اهل بیت : مودة فی القربی
77 بازدید
محل ارائه: سمعی بصری مسجد رضوی
نوع اثر: برنامه تلویزیونی
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی